KLV logo
 
 
 
Etusivu
 
AJANKOHTAISTA
 
Toimintakertomus
 
Vedenkulutus
 
Vedenlaatu
 
PALAUTE
 
Yhteystiedot
KLV logo
TOIMINTAPERIAATE  
kartta

Kymenlaakson Vesi Oy:n tehtävänä on hankkia hyvälaatuista talousvettä osakkailleen omakustannusperiaatteella. Yhtiön osakkaita oli vuoden 2002 loppuun Kotka 70 %:n, Hamina 12%:n ja Anjalankoski 12 %:n ja Vehkalahti 6 %:n osuuksilla. Vuoden 2003 alusta lähtien Haminan ja Vehkalahden yhdistyttyä osakkaat ja omistusosuudet muuttuivat seuraavasti: Kotka 70%, Hamina 18% ja Anjalankoski 12%. Vuodesta 2009 lähtien entinen Anjalankosken alue liitettiin Kouvolaan, jolloin myös Anjalankosken osakkuus 12% siirtyi Kouvolalle.

Tukkuvesiyhtiönä toimivalla Kymenlaakson Vesi Oy:llä ei ole suorina asiakkainaan yksittäisiä kuluttajia, vaan se myy valmistamaansa talousvettä osakaskunnilleen. Osakaskunnat vastaavat talousveden jakelusta toiminta-alueellaan. Alla on esitetty linkit Kymenlaakson Vesi Oy:n osakaskuntien vesihuoltolaitosten kotisivuille:

Kymen Vesi Oy

Haminan Vesi

     
WWW-sivujen sisältö  
rakennus
Näiltä Internet-sivuilta löytyy tietoa Kymenlaakson Vesi Oy:stä ja sen toiminnasta sekä tietoa KLV:n tarjoaman veden kulutuksesta ja laadusta.
 
   
Ilmakuva
Vuonna 2002 otettu ilmakuva Kuivalan tekopohjavesilaitosalueesta ja sen ympäristöstä.
 
   
Periaatekuva
Periaatekuva tekopohjaveden valmistuksesta.